teisipäev, 26. veebruar 2008

III klasside teadmiste päev PõltsamaalPõltsamaale olid lapsed kokku tulnud Lustiverest, Adaverest, Eskust, Puurmanist,lisaks osales kodukoolist 3 võistkonda. Päev vääris igati oma nime - piltideltki on näha, et lapsed olid väga tõsiselt ülesannete lahendamisega ametis. Kui küsimuste koostajad (PÜG 4. klasside õpetajad) kartsid, et äkki on küsimused rasked või on neid liiga palju, siis töötubades nähtu tõestas, et lapsed tulid suurepäraselt toime. Eriti tahaks esile tõsta meeskonnavaimu, mis võistkondades valitses. Kõik leidsid endale rakenduse ja tööjaotus toimus väga sujuvalt. Aitäh õpetaja Merikesele Lustiverest, õpetaja Ailile Eskust, õpetaja Edale Puurmanist, õpetaja Maile Adaverest ja Põltsamaa koolist kuuluvad tänusõnad Küllile, Liivile, Helile ja Mariinile, kes te kõik tänase ürituse läbiviimisel abiks olite.
Lõpuks jäi kõlama olümpiadeviis, et tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt.
Toredat kevade- ja vaheajaootust kõigile!

pühapäev, 17. veebruar 2008

Infot III klasside teadmiste päeva kohta

Saan infot anda Põltsamaa piirkonna päeva kohta. Anneliga (Jõgeva ja Mustvee piirkonna päeva korraldaja Voore koolist) oleme sidet pidanud ja korralduspõhimõtted on ilmselt sarnased.
Alustame Lille tn saalis kl 11.30. Kõigepealt saame omavahel tuttavaks (algusring, koolide lühitutvustused), seejärel siirdume töötubadesse, mida on kolm: eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus. Mõned küsimused nõuavad ENEKE-se ja Lasteentsüklopeedia kasutamise oskust. Töötoas on aega ülesannete lahendamiseks 20 min, kindlasti peaks rõhuma meeskonnatööle - siis jõuab rohkem ära vastata.
Kokkuvõtete tegemise ajal toimuvad lastele taas saalis ühismängud. Sellele järgneb autasustamine ja lõpuring. Kella kaheks peaksime saama asuda koduteele.
Kohtumiseni 26. veebruaril Põltsamaal!

neljapäev, 14. veebruar 2008

pühapäev, 10. veebruar 2008

Fotokonkurss "Lõbus talvetrall"

Kuigi fotokonkursi juhend on koolides olemas, tuletan siin veelkord meelde, et Jõgevamaa Keskraamatukogu ootab 1.-9. kl õpilaste fotosid 25. veebruariks aadressil Veski 3, Põltsamaa 48010 (võib ka ise kohale viia). Pealkiri ei tohiks kammitseda, ka veepiiskade pärlikee puuoksal või puhkenud lumikelluke veebruarikuu alguses on ju selle aasta lõbus talvetrall.
Fotodest komplekteeritakse näitus. Iga külastaja võib avaldada oma arvamust ning valida oma lemmikfoto. Autasustamine toimub Põltsamaa raamatukogus aprillis lasteraamatu päeval.
Lisainfo: tel 775 1162 (Nelli Orgma) või e-mail nelli@oberphalen.lib.ee
ImageChef.com - Custom comment codes for MySpace, Hi5, Friendster and more

pühapäev, 3. veebruar 2008

4. klasside matemaatikaolümpiaadist

Selleks korraks on olümpiaad jälle läbi ja kuna olin ise komisjonis, tahaks mõned tähelepanekud teha, mis aitaks võib-olla järgmiseks olümpiaadiks lapsi ette valmistada. Kõigepealt peab ütlema, et ülesanded olid ea- ja jõukohased. Testis oli raskeimaks ülesandeks võluruut, palju eksimusi tuli ka jooniselt kolmnurkade kokkulugemisel.
II osas läks väärtuslikke punkte kaduma seetõttu, et ei loetud täpselt töö juhendit. Tekstülesannete puhul ei piisanud vaid vastusest, tuli näidata ka lahenduse käik ja punkte läks kaduma ka tehete järjekorra ülesandes, kus mitmel puhul oli küll õige vastus leitud, aga juhend nõudis kirjalikku lahendamist.
Ülesannete lahendamise käiku jälgides võib öelda, et osalejate hulgas oli mitmeid originaalse mõtlemisega lapsi, kellest kindlasti tulevikus kuuleme.