neljapäev, 25. veebruar 2010

Midrimaa-konkursi parimad JõgevamaalNoorem vanuserühm:

I koht – Sten Saar               Laiuse Põhukool,                 2. kl                 juhendaja Helve Saar
II koht – Ketlin Peldes         Jõgeva Gümnaasium,         2. a                 juhendaja Kait Metsla
III koht – Gerli Sein               Jõgeva Ühisgümnaasium   2. b                 juhendaja Ly Kittus

Vanem vanuserühm:

I koht – Maarja Tiits              Jõgeva Ühisgümnaasium   4. a                  juhendaja Ly Kittus
II koht – Kätleen NoormägiJõgeva Gümnaasium,           6. b                  juhendaja Endla Matela
III koht – Grete Sirge            Puurmani Gümnaasium       6. kl                 juhendaja  Kaire Pettai

Lõppvõistlusele 22. 03 Tapale lähevad mõlema vanuserühma võitjad. 
Aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele, palju õnne võitjatele.

Maakonna algõpetuse ainesektsiooni nimel suur tänu Jõgeva G õppealajuhataja Marika Ohnole konkursi korraldamise eest. Tänusõnad ka Betti Alveri muuseumi rahvale.

kolmapäev, 17. veebruar 2010

Kolmandad klassid said kokku Põltsamaal

3. klasside teadmiste päev Põltsamaal on PhotoPeachAitäh õpetaja Küllile ja tema meeskonnale, kes päeva õnnestumisele kaasa aitasid!

neljapäev, 11. veebruar 2010

Head Jõgevamaa klassiõpetajad!

Tiigrihüppe SA korraldab 24. märtsil kell 10 – 15 Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi Veski t õppehoones tasuta kursuse “T-algebra ja Wiris II kooliastme matemaatitundides”. Kursuse maht  on 10 tundi (6 akadeemilist tundi auditoorset ja 4 tundi kodutööd). Tunnistuse väljastab Tiigrihüppe SA.  Koolitaja Sirje Pihlap (Tartu Ülikool, Tiigrihüppe SA). 

Kursusel õpitakse kasutama programmi T-algebra, mille abil  saab samm-sammult harjutada mitmeid II kooliastmes käsitletavaid teemasid.
Ülesandeid lahendatakse selle programmi abil üldjoontes samamoodi, kui paberi ja pliiatsi abil. Õpilane saab arvutilt tagasisidet  iga sammu õigsuse kohta. Õpitakse ka õpetajaprogrammi abil ülesandeid koostama. T-algebra on valminud Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudis Tiigrihüppe
SA toel.  Programmiga saab tutvuda http://math.ut.ee/T-algebra/.Täiendav info ja registreerumine sirje@tiigrihype.ee või mob 53416441

teisipäev, 9. veebruar 2010

TERE, KEVAD! KUTSUB TAAS

Taas läheneb kevad ja algab loodushariduslik ettevõtmine "Tere, Kevad!"
Kutsume juba 15ndat aastat lapsi koos õpetajate ja vanematega loodusesse
kevadet otsima ja oma tegemisi teistega jagama. Osalema on oodatud kõigi
koolide 1. - 9. klasside õpilased ning lasteaedade vanemate rühmade
lapsed koos õpetajatega. Projekti tegevused algavad 1. märtsil ja
kestavad mai keskpaigani.

Õpetajad saavad gruppe projektis osalemiseks registreerida veebilehel
http://tere.kevad.edu.ee. Palume registreeruda hiljemalt 28. 
veebruariks.

Enne projekti algust - 19. veebruaril Tartus kell 12-15 (Tartu
keskkonnahariduskeskuses)  ja 22. veebruaril Tallinnas kell 13-16 Eesti
Loodusmuuseumis (Lai 29) - toimuvad infopäevad, mis on mõeldud peamiselt
neile õpetajatele, kes meiega koos varem kevadet otsinud ei ole. Seal
toimub projekti tegevuste ja kevadekuulutajate lähem tutvustus.
Infopäevadele palume registreeruda hiljemalt 16. veebruariks projekti
veebilehel viida 'Koolitus' kaudu.