teisipäev, 17. mai 2011

Kutse TARKUSETURULE!

Lääne-Virumaa õpetajad kutsuvad meie maakonna õpetajaid koostööle.
14. juunil Sõmeru Põhikoolis II TARKUSETURG

Kindlasti on õpetajad aastate jooksul ise koostanud ja ise valmistanud palju õppematerjale ja -vahendeid, mida oleks hea kolleegidele tutvustada, näiteks:
• harjutused, ülesanded, töölehed
• esitlused• õppematerjalide kogumikud
• ristsõnad, lotod, pusled
• töökavad, tunnikavad
• õppemängud, -vahendid
• näidendid, peokavad
• kaardimängud
• ekskursioonimarsruudid
• … jms õpetaja igapäevatöö jaoks vajalikud vahendid

TARKUSETURUL on võimalus tutvustada oma parimat kogemust kolleegidele ning saada uusi ideid oma metoodikate rikastamiseks, osta-müüa-vahetada ISE tehtud ja ISE koostatud õppematerjale, mida saaks kasutada I-II kooliastmes.
Osalema ja oma praktikat jagama on oodatud ka teiste maakondade klassiõpetajad.

TARKUSETURULe kauplema ootame koolide meeskondi. Iga kauplemises osalev kool saab enda kasutusse kauplemisplatsi.
NB! Hinna määrab autor või autorite kollektiiv. Arveldamine sularahas või kokkuleppel müüjaga (bartertehingud vm osapooltele sobiv). Materjal vormistada kasutamiskindlalt korrektselt ja varustada autori nimega.

TARKUSETURULe ootame kõiki huvilisi, ei ole kohustust osaleda kauplejate meeskonnas, individuaalselt saab osaleda nii turul kui ka õpitubades.

TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.


Osalejate registreerimine kuni 3. juunini aadressil
onnela.lembke@haljala.ee


 
Osalemistasu on 8 eurot. Osalustasu kanda LVAL-i arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).

1.juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud õppematerjale ja -vahendeid õpitubades tutvustada või erinevaid õpitubasid läbi viia (nt mängutuba, kunstituba, loodustuba, liikumistuba, arvutituba, …) kadikruusmaa@rakgym.edu.ee  

Täpsema ajakava edastame hiljemalt 9. juunil. Jooksev info ka LVAL veebilehel http://laaneviruklop.blogspot.com/ . Päev algab kell 10.00 LVAL aastakoosolekuga (aastaaruanne, põhikirja muutmine).

esmaspäev, 9. mai 2011

Abiks projekti kirjutamisel

19. mail algusega kell 14.00 toimub Tartus keskkonnaprogrammi  
infopäev, kus tutvustatakse keskkonnateadlikkuse programmi rahastamise  

põhimõtteid ja tingimusi.

Infopäev toimub SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saalis (Tartu,  
Kompanii 10).

Infopäev on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelnev  
registreerumine. Lisainformatsioon aadressil gea.kiiver@kik.ee või  
telefonil 730 1047. Palume end üritusele registreerida hiljemalt 2  
tööpäeva enne infopäeva toimumist.