kolmapäev, 22. september 2010

Kohtume Piret Pääriga

Heljo Mänd on kirjutanud nii:                                                     
Muinasjutu imemaal
imeasju näha saab.
Muinasjutt, muistne jutt,
segamini naer ja nutt.

Piret Pääri koolitus "Väärtuskasvatus läbi muinasjutu" toimub teisipäeval, 28. sept kl 13 - 16 Põltsamaa raamatukogus  (Veski tn 3). Koolitus on tasuta.

Osavõtust teatada 27. septembriks aadressil: lilio@hot.ee
.

reede, 10. september 2010

Keskkonnaameti programmid koolidele

Keskkonnaamet pakub alates 6. septembrist kuni 15. novembrini
üldhariduskoolidele ja lasteaedadele üle 70 erineva õppekavakohase
programmi, mis aitavad kinnistada koolis õpitut rikkalike praktiliste
tegevuste ja vaatluste kaudu.Teemade ring, mille hulgast huvipakkuvamaid tegevusi
 valida, on lai.
Sobiva programmi leiab nii erinevate looduse kui keskkonna ja selle
kasutusega seotud teemade hulgast- looduskaitse, kaitsealad, kooslused
ja nende areng, pinnavormid ja nende teke, erinevad aastaajad looduses,elurikkus, 
loodus pärandkultuuris, maavarad, veekasutus- ja kaitse,
jäätmetekke vähendamine, jäätmete taaskasutamine jne.Programmide raames on
võimalik loodust tundma õppida kõigi meelte
abil,nii erinevatel radadel matkates kui ka kooliõues, külastada jäätme-
võireoveepuhastusjaama. Mõned programmid on läbiviidavad ka kooliklassis.
Sügisel on eriti hea aeg teha tutvust näiteks seeneriigi ja lindude
rändega, uurida põnevat elurikkust puudel ja kividel. Jätkuvalt
korraldame kõigis maakondades populaarseks saanud jäätmeteemalist
programmi, kus sipelgas Ferda õpetatab säästvalt tarbima ning jäätmeid
sorteerima.
Pakutavate programmide nimekirjaga saab tutvuda Keskkonnaameti
kodulehel www.keskkonnaamet.ee. Täpsem info programmide sisu kohta
(töölehed ja programmide kirjeldused) on kättesaadav
Keskkonnahariduse andmebaasis www.keskkonnaharidus.ee.

Programmid on koolidele ja lasteaedale tasuta, juhendajateks on
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid, kellega tuleb
programmi
tellimiseks ühendust võtta.

Lisainfo:
Riin Vare, keskkonnahariduse spetsialist Jõgeva-tartu regioon, 
tel 53419205, riin.vare@keskkonnaamet.ee