kolmapäev, 16. juuni 2010

teisipäev, 8. juuni 2010

Uue õppekava koolitus

Head klassiõpetajad!
Uue põhikooli riikliku õppekava koolitus klassiõpetajatele toimub 26. aug kl 12 - 16.30 Jõgeva gümnaasiumis. Koolituse viib läbi TLÜ täiendõppekeskus. 

Ajakava ja lektorid:
12 - 13.30 - matemaatika, lektor Tiiu Kaljas

13.45 - 15.15 - eesti keel ja kirjandus, lektor Krista Nõmmik
15.30 - 16.30 - kehaline kasvatus , lektor Raina Luhakooder
Maksumus ´a 500.-
Koolitusest osavõtuks registreeruda hiljemalt 23. augustiks aadressil: marika.ohno@joggym.edu.ee

Ideelaat 2010 Haapsalus

TLÜ Haapsalu kolledži Haridus-ja nõustamiskeskus korraldab 30. augustil 2010 kell 11.00-14.00 järjekorras juba neljanda   Koolirahva ideelaada.
KOOLIRAHVA IDEELAAT – MIS SEE ON?
Täpsemalt loe SIIT

Raba-teemaline kunstitööde võistlus

Eesti looduskaitse juubeliaasta raames korraldatud kunstitööde võistluse "Kevad rabas" võitis Põltsamaa ühisgümnaasiumi 3.b klass. Võitnud tööks osutus raba makett. 1. juunil sõitis võitja auhinnareisile Otepää looduskeskusesse matkama.
II koha sai võistlusel Jõgeva ühisgümnaasiumi 3.b klass soo-teemalise seinapildikesega ja III koha Jõgeva ühisgümaansiumi 3.a klassi lauamäng. II ja III koha omanikud said auhinnaks raamatud, ülejäänud osalisi peeti meeles Eesti looduskaitse 100 teemaliste meenetega.
Žürii liikmeteks olid Keskkonnaameti spetsialistid. Žüriis osalenud Kerli Kõue ütles, et võistlusele laekus fantastilisi töid: "Muidugi oli väga raske hinnata. Kuid jäi mulje, et just nende töödega on kõige rohkem vaeva nähtud ja ka väga hoolega kaasa mõeldud, " ütles Kõue. Võistelnud koolide õpetajate arvates on selliseid konkursse vaja, sest lapsed õpivad läbi käelise tegevuse palju ning see kasvatab meeskonnavaimu.
Võistluse "Kevad rabas" korraldas maikuus Alam-Pedja looduskeskus, võistlus oli mõeldud piirkondlike koolide kolmandatele klassidele.