teisipäev, 27. oktoober 2009

VÄLJA VÄLJAKUJUNENUD RUTIINIST
Sellist pealkirja kandis Järvamaa klassiõpetajate konverents, mille eesmärgiks oli pakkuda harivat ja loovusele ergutavat päeva.
Peaettekanded olid Mikk Sarvelt ("Õuesõpe ja rahvapärimus") ja Tiia Salmilt ("Virtuaalne praktikakogukond kui koostöö ja professionaalsuse arendaja").
Vaheajal sai tutvuda lauaettekannetega, nt "Avastame andekaid matemaatikuid", "Algklasside projektipäeval valminud tööd", "Kõnearendusmängud" jpm.
Õpetajate-praktikute ettekannetest pakkusid huvi Mare Kabeli ettekanne "Mänguline kirjutamine arvutil", Tallinna ühisgümnaasiumi õpetajad andsid ülevaate klassi kodulehe kui õpetaja abilise võimalustest ja puutetahvli kasutamisest õppetunnis, Paide õpetajad tutvustasid projektipäevade läbiviimist, koostööd looduskoolidega. Türi õpetajad vahetasid kogemusi Hea alguse ja uurimusliku õppe rakendamisest.
Oli rikastav päev.

Kommentaare ei ole: