reede, 12. märts 2010

Loodusõpetuse õpetajad!

Keskkonnaamet korraldab 22. märtsil algusega kell 13.30 Tartu
Keskkonnahariduse Keskuse saalis õppevahendite komplekti
„Turbakohver“ tutvustamise infopäeva, kuhu on oodatud osalema
üldhariduskoolide õpetajad, loodusmajade ja –keskuste juhendajad ning
teised looduse vahendajad.

Infopäevadel tutvustatakse õppevahendite komplekti „Turbakohver“ ja
selle kasutamise võimalusi, antakse ülevaade Eestimaa Looduse Fondi
projektist „Eesti soode looduskaitseline hindamine“ ning Eesti-Läti
programmi projekti Back to Nature/Tagasi loodusesse tegevustest. Soovi
korral on võimalik registreeruda kohvrite kasutamiseks.

Infopäevadel osalemiseks palume registreeruda e-posti aadressil
margit.turb@keskkonnaamet.ee või telefonil 766 9290.

Kommentaare ei ole: