pühapäev, 22. august 2010

Loodusõpetuse uus ainekava

Maakonna loodusainete ainesektsiooni juht on meile saatnud aadressid, millest võiks juba sel õppeaastal natuke kasu olla.

 SELLELT (Internet Explorer) aadressilt leiab põhikooli loodusõpetuse õppeprotsessi kirjelduse, muudatused põhikooli LÕ ainekavas ja ainekava rakendusvajaduste hinnangu. Siit leiab ka vajalike õppevahendite loetelu, mille muretsemisele peaks tähelepanu juba praegu pöörama.

Kommentaare ei ole: